Guangzhou Tianyu Auto Parts Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $85,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

 

A CLASS LEVEL INJECTOR NOZZLE 23250-79155

 

 

Flow matched to OE or better standards.

 

The fuel injectors have been 100% tested by ASNU equipment

 

And exactly match the internal coil resistance and fuel flow rate of OEM fuel injectors

 

Pressure/Leak tested, Spray/Flow Tested

 

POPULAR MODEL 

 

 

                    FIT  Vauxhall Astra 98-07 Zafira 1998-2005 MK1 1.8 16V